Afstribning, der øger trafiksikkerhed

Vejstriber og parkeringssymboler, der hjælper trafikanter med at finde rundt

Afstribning i termoplast og maling 

Jyske Vejstriber opmåler, designer og leverer individuelt og specialtilpassede termoplast vejmarkeringer med afsæt i ønskede afstribninger og lokale muligheder. Vi tilstræber altid at levere praktiske, flotte, moderne og sikre vejafstribninger med høj funktionalitet og lang levetid. Vi bruger godkendte produkter fra Geveko Markings.

Afstribning af veje


 • Striber i forskellige størrelser (fuldt optrukne og stiplede linjer)
 • Hajtænder
 • Vejbumpmarkering (skaktern)
 • Pile
 • Fodgængerfelter 
 • Spærreflader
 • Blå cykelfelter og farvede zoner/felter
 • Og lignende - se vores galleri


Afstribning af p-pladser

Vi udfører afstribning på alle typer belægninger (asfalt, beton, betonsten mm.).

 • Parkeringsbåse
 • Symboler til handicap, cykel, fodgængere, bus, personbil mm. 
 • Symboler til elbiler og ladestandere
 • Kys og kør (kiss &ride) baner
 • Bogstaver og tal 
 • Spærreflader
 • Pile
 • Fodgængerfelter
 • Farvede zoner
 • Og lignende - se vores galleri


Afstribning af lager


 • Striber i forskellige størrelser og farver
 • Hajtænder
 • Fodspor og fodgænger symboler 
 • Bogstaver og tal 
 • Spærreflader
 • Pile
 • Og lignende - se vores galleri

Opsætning af skilte

 Vi har også erfareinger med at opsætte og vedligeholde gadeskilte,
parkeringskilte og alle færdselestavler efter de gældende vejregler.

Vi udarbejder skitsetegninger


Vi tilbyder også udarbejdning af skitsetegninger, så vores kunder kan se resultatet på papir inden udførelsen af opgaven.

Om os


Jyske Vejstriber opmåler, designer og leverer individuelt og specialtilpassede vejmarkeringer med afsæt i ønskede afstribninger og lokale muligheder. Vi tilstræber altid at levere praktiske, flotte, moderne og sikre vejafstribninger med høj funktionalitet og lang levetid, hvor alle lovkrav og regler er overholdt.

 

Vi anvender anerkendte og afprøvede produkter, som opfylder vejreglernes krav til vejmarkering og afstribning. Vores erfarne medarbejdere sikrer en ensartet og høj kvalitet. 

 

Vi har stor erfaring med trafiksikkerhed, vejregler og projekteringsprogrammer. vi rådgiver og følger kundens ønsker ved at lave professionelle skitser til løsningen inden det bliver udført i virkeligheden.  

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om vores tjenester eller har brug for at få et gratis tilbud, er du velkommen til at kontakte os.

 
 
 
 
 
unsplash